Skaner opon 3D – rozwiązanie dla recepcji serwisu

TreadReader stanowisko przejezdne

Przedstawiamy automatyczne rozwiązanie dla recepcji serwisów samochodowych. Przejezdny skaner opon w technologii 3D zapewnia najwyższą jakość pomiaru połączoną z intuicyjnym oprogramowaniem raportowym.

Technologia skanowania opon 3D dostępna jest również jako urządzenie ręczne dla serwisów, które potrzebują dorywczo usług diagnozy ogumienia ogumienia.

Podnośniki samochodowe – popularne rodzaje i kierunki zmian

Podnośnik stemplowy z platformami - LIFT2.35 PLUS - realizacja
cartec-ev-ready-stanowisko-dla-elektrykow-wypowiedz-eksperta-KW

Warsztat samochodowy bez podnośnika? Teoretycznie jest to możliwe, choć bardzo ograniczałoby możliwości świadczenia usług. Nawet mając odpowiednio zaprojektowany kanał, nie bylibyśmy bowiem w stanie wykonać wielu czynności serwisowo-naprawczych. Decydując się na zakup podnośnika, trzeba jednak dokładnie przemyśleć wybór ze względu na szeroką ofertę rynkową w tym zakresie. Czytaj dalej..

Artykuł pt. podnośniki samochodowe – popularne rodzaje i kierunki zmian w AutoExpert

Stwórz z Nami idealne stanowisko:

cartec-ev-ready-stanowisko-dla-elektrykow

Modernizacja linii diagnostycznej CARTEC

Modernizacja linii diagnostycznej CARTEC

Jakie będą skutki wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE? Czy w końcu wejdzie w życie? Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią naszego specjalisty

Dwa zdania na temat tego czym jest dyrektywa i jak ma się ona do urządzeń diagnostycznych firmy CARTEC.

Dyrektywa 2014/45/UE jest aktem określającym minimalne wymagania dotyczące „badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep”. Wszystkie kraje Unii (w tym Polska) zobowiązane są dostosować wewnętrznymi regulacjami (ustawy, rozporządzenia) system badań pojazdów zarówno w zakresie systemu nadzoru nad podmiotami dokonującymi badań technicznych, ich wyposażenia jak i nad poziomem kwalifikacji i kompetencji personelu diagnostycznego.

Zmiany wynikające z implementacji dyrektywy powinny zostać uwzględnione do 20 maja 2017 i wejść w życie najpóźniej do 20 maja 2018 r. W zakresie działań naszej firmy jako producenta i dostawcy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów jest dbałość o to by urządzenia oferowane naszym klientom spełniały wymagania zawarte zarówno w dyrektywie jak i w szczegółowych aktach wykonawczych poszczególnych państw członkowskich.

Dlatego też mówienie o zgodności naszych urządzeń z dyrektywą 2014/45 jest oczywiste a dodatkowo możemy śmiało stwierdzić i mamy na to twarde dowody iż urządzenia przez nas oferowane przeszły pomyślnie przez proces certyfikacji/zatwierdzenia w krajach, które niniejszą dyrektywę zaimplementowały w obowiązującym terminie (tj. Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Bułgaria, Słowenia).

Gdy tylko odpowiedzialne za wdrożenie instytucje podejmą skuteczne działania i wdrożą wymagane dyrektywą zmiany w aktach prawnych (Ustawa prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, czy rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów …) nasze urządzenia są na te zmiany gotowe już od 5 latMarcin Nawrot, dyrektor ds. technicznych.